12 май 2021
       НАГРАДЕНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВВС В ДЕНЯ
                    НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
        На 10 май 2021 г., в Командването на Военновъздушните сили (КВВС), при стриктно спазване на епидемиологичните мерки, се проведе мероприятие по награждаване на отличили се военнослужещи и цивилни служители по повод 6-ти май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия.
        Със заповед на министъра на отбраната за високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос към отбраната на страната и във връзка с 6-ти май полковник Илиян Цаков – началник на сектор „Комуникационни системи, планиране и защита на Комуникационните информационни и навигационни системи“ в КВВС, беше удостоен с предметна награда Сувенирен нож „АК-47“ на поставка.

        Със заповед на началника на отбраната за високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос към отбраната на страната и във връзка с 6-ти май полковник Веселин Цолов – началник на сектор „Развитие и оперативна съвместимост“ в отдел „Планиране, развитие и бюджетиране“ в КВВС, беше удостоен с предметна награда 7,65 мм пистолет „Збройовка“ М-27 – Сувенир.

        Със заповед на командира на ВВС за постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения, за принос към отбраната на страната, за проявени професионализъм, усърдие и трудолюбие и във връзка с 6-ти май, бяха удостоени както следва:
        – полковник Николай Лясковски, началник на сектор „Бойно осигуряване, общовойскова подготовка, ЯХБЗ Е и контрол” в отдел „Подготовка” в КВВС, с „Мъжки ръчен часовник”;
        – подполковник Мирослав Христов, главен експерт в сектор ,,Зенитно-ракетна, радиолокационна и автомобилна техника и въоръжение” в отдел ,,Логистика” в КВВС, с „Плюшен плакет на ВВС”;
        – майор Стоян Айвазов, старши експерт I степен в сектор ,,Оперативно планиране” в отдел „Планиране, развитие и бюджетиране на ВВС” в КВВС, с „Шапка с лого на ВВС”;
        – цивилен служител Кирил Георгиев, финансов контрольор в ,,Канцелария на командира на ВВС”, с „Грамота”.

        Наградите бяха връчени от командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров с благопожелание за крепко здраве и още много нови професионални успехи.