12 март 2021 год.

ПРОВЕДЕН БЕШЕ КОМАНДИРСКИ СБОР В БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ВВС
        На 10 март 2021 г. се проведе ежегодният командирски сбор на Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН) на Военновъздушните сили в град София. В него взеха участие командирът на БКУН полковник Христо Ганецовски, ръководният състав от командването на БКУН, както и командирите на подчинените военни формирования от цялата страна. Тази година мероприятието беше със значително намален състав във връзка с мерките в условия на епидемиологична обстановка в страната.

        Основните акценти на дискусиите по време на сбора бяха осигуряването на непрекъснато бойно дежурство в условията на извънредна епидемична обстановка, развитието и адаптирането на системата за гражданско-военната координация по използването на въздушното пространство, подготовката за участие и осигуряване провеждането на национални и международни учения и летателни тренировки, както и усвояването на новопридобитата техника с недостиг от резервни части и без договори за следгаранционно обслужване. Бяха обсъдени въпроси, свързани и с ефективния учебен процес на новоназначените и преназначени военнослужещи и осигуряването на тактическа и специална подготовка на подразделенията в условия на ограничени ресурси.
        В своето обръщение към присъстващите полковник Христо Ганецовски благодари на личния състав за мотивацията, усърдната работа и постигнатите добри резултати през изминалата 2020 г. и им пожела здраве и бъдещи професионални успехи.