12 февруари 2021г.

ДОГОВОРЪРТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА САМОЛЕТИ СУ-25 Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК

        Последният модернизиран Су-25 беше доставен на 11 февруари, около 15.00 ч. в авиобаза Безмер. Самолетът е преминал основен капитално-възстановителен ремонт в Авиоремонтния завод (АР3) 558 в Барановичи, Беларус.

        Авиобазата в Безмер вече разполага с възстановени самолети Су-25, с модернизирана изцяло система за навигация, с възможности за спътникова навигация. С това се осигурява по-голяма информационна осведоменост на пилота за изпълнение на задачите. Значително са разширени възможностите за използване на ракетно въоръжение, подменени с нови са радиостанциите, които позволяват едновременно връзка и прослушване на две честоти, включително и осъществяване на контакт със сухопътен и морски компонент.

        Всичко това и още други внедрени системи прави модернизираните Су-25 по-боеспособни и многократно по-ефективни за изпълнението на основните задачи по осигуряване на непосредствена авиоционна поддръжка, изолиране на района на бойните действия и подпомагане воденето на боя от формированията на сухопътни и военноморски подразделения и части.