14 януари 2021г.

ПРЕМИНА ГОДИШНИЯТ АНАЛИЗ НА БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (БКУН)
        
        Днес, 13.01.2021 г,. в БКУН беше проведен анализ на изпълнените мисии, задачи и качеството на постигнатите резултати в подготовката през 2020 г.

        
        Присъстваше заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Мирчев, ръководният състав от БКУН и командирите от подчинените военни формирования. Строго бяха спазвани всички указания за недопускане разпространение на СOVID-19.

        
        По време на анализа се акцентира върху положителната страна по отношение работата на младите офицери от състава на Базата. Също така бяха предложени и насоки за преодоляване на допуснатите слабости.

        
        В своето заключение заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Мирчев подчерта още веднъж положителните резултати и пожела здраве и решителност за надграждане на постигнатото и успешно преодоляване на предизвикателствата пред личния състав през 2021 г.