08 януари 2021г.

НАЧАЛНИКЪТ НА КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРЕМИНА В РЕЗЕРВА

        На 07 януари 2021 г. началникът на Канцеларията на командира на ВВС полковник Красимир ХАЛВАДЖИЕВ напусна редиците на Българската армия поради навършване на пределна възраст след повече от три десетилетия отдадени на военната професия.
        При стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, в Командването на ВВС (КВВС), беше проведена церемония по четене на заповеди за награждаването на старши офицер, който премина в запаса. На мероприятието присъстваха командирът на ВВС генерал-майор Димитър Петров, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, началникът на щаба на ВВС полковник Евгени Генчев, както и началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на ВВС.
        За дългогодишна безупречна служба, проявени трудолюбие и професионализъм, за постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения в редовете на Българската армия и по повод навършване на пределна възраст, полковник Халваджиев беше награден от министъра на отбраната на Република България, началника на отбраната и командира на ВВС.

        Командирът на българските Военновъздушни сили генерал-майор Петров лично връчи предметните награди, както следва: награден знак ‚За отлична служба“ I степен, за офицери; Сувенирен нож „Манлихер“ и „Статуетка орел”, след което благодари на полковник ХАЛВАДЖИЕВ за неизчерпаемата енергия, богатия практически опит, отговорността и високия професионализъм, които винаги е проявявал в работата си, и изрази надежда, че неговите лични и професионални качества ще му бъдат в услуга на ВВС и БА, но този път като цивилен служител.

*****
Полковник Халваджиев е роден на 08.01.1965 г. в град Велико Търново. Завършва НВУ „Васил Левски“ през 1987 г.
Военната му служба започва в 22 ибап Безмер като началник на парашутно-десантна служба. Там служи 9 години. Продължава в 16-та транспортна авиационна база, в корпус Противовъздушна отбрана, в Щаба на ВВС (Командване на ВВС), заема длъжност в Делегацията на на Р. България в Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия (2013-2016). Завършил е академията на Военновъдушните сили в Атина, Република Гърция (2001г.) и Стратегически курс във В.А. „Г.С. Раковски“ (2016). Владее отлично английски език.