12 август 2020г.

МЕДИЕН ДЕН НА СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ПОДГОТОВКА „ТРАКИЙСКО ЛЯТО 2020“
        На 19 август 2020 г. на летище Чешнегирово ще се проведе медиен ден с присъствие на високопоставени гости на съвместната българо-американска подготовка „Тракийско лято 2020“, в която участват формирования от състава на Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции на Република България и ВВС на САЩ в Европа. Ще бъдат демонстрирани елементи от съвместната подготовка със самолети С-27 J Spartan и С-130 Hercules, и вертолет AS 532 Cougar. Ще има и статичен показ на авиационна техника.
        На медийния ден ще бъдат допускани журналисти и фоторепортери, акредитирани да отразяват дейността на Министерството на отбраната и Военновъздушните сили. Желаещите акредитация трябва да изпратят своите данни на e-mail: pr_vvs@abv.bg най-късно до 14 август 2020 г.
        Представителите на средствата за масова информация ще бъдат допускани на контролно-пропусквателния пунк на летище Чешнегирово на 19 август 2020 г. от 10:00 до 10:30 часа.