23 Юни 2020 г.





ИЗПИТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ПОДГОТОВКА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНА УЧЕБНА БАЗА




        В изпълнение на заповед на Министъра на Отбраната и Командващия на СКС, днес се проведе изпит с личния състав от противопожарната служба на Военновъздушна учебна база гр. Долна Митрополия.
        Изпитът премина в два етапа – теоретичен и практически, в присъствието на експерти по пожарна безопасност от РС „Военна полиция” гр. Плевен и военно формирование 26910 – Радко Димитриево.
        Въпросникът от теоретичната част включваше теми от организацията и задачите на специализираните органи за противопожарна охрана в Българската армия, регламентиращи документи, устройство на противопожарния автомобил, техническо обслужване и ремонт, способи и начини на гасене на пожари, водоснабдяване и пожаро-техническо въоръжение на пожарния автомобил, работа с индивидуалните защитни средства на пожарникаря, работа с видовете пожарогасители и пожарогасителни средства и др.
        Практическата част включваше изпълнение на упражнение „Построяване на хоризонтална постановка на смесена линия от един главен, лява и дясна линия на два малки шланга с подаване на вода”. Нормативът бе изпълнен от двама пожарникари, при определено време за изпълнение от подаването на командата до заемането на позиции на 60 м. и подаване на вода под налягане от двата струйника. Пожарникарите се справиха на отлично ниво, съгласно регламента на поставените задачи.