06 март 2020 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРОВЕДОХА ОПЕРАТИВЕН СБОР
        На 5 и 6 март 2020 г. се проведе ежегодния оперативен сбор на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Тази година водещата тема беше „Развитие на Военновъздушните сили в периода до 2032 г.“ Със своето присъствие форума уважи съветника по военната сигурност на Президента на Република България бригаден генерал Васил Лазаров. В сбора взеха участие и представители от дирекциите на Министерство на отбраната и Щаба на отбраната, Съвместното Командване на силите, Комадванията на Сухопътните войски и Военноморските сили, Военна академия „Г.С. Раковски“, Военномедицинска академия, Служба „Военна информация“, Служба „Военна полиция“, Командният състав на ВВС, началниците на отдели и сектори от Командването на ВВС, както и командирите и заместник-командирите на военните формирования от състава на Българските Военновъздушни сили.

        Двудневният форум официално бе открит с встъпително обръщение на командира на ВВС. В него той насочи вниманието на участниците върху водещите направления на сбора, като анцентира, че: „Темата е не само актуална, но е и продиктувана от ясно осъзнатата необходимост от предприемането на своевременни мерки за реагиране на предизвикателствата при организационното изграждане и развитие на Въоръжените сили и в частност на ВВС към националната и колективната сигурност в условията на динамично променяща се среда на сигурност…“

        В хода на оперативния сбор бяха очертани насоки от представените доклади и брифинги по актуални въпроси за развитието и основните предизвикателства пред Българските ВВС, произтичащи от Стратегическия преглед на отбраната. В докладите си командирите, представиха своите приоритети, свързани със състоянието на бойната и обслужващата техника, необходимата инфраструктура и нуждата от ресурсно осигуряване.

        В края на традиционния оперативен сбор генерал-майор Стойков изрази своето удовлетворение от резултатите, постигнати при дискусиите и подчерта, че през настоящата година особено важно направление е активното участие в рамките на Стратегическия преглед на отбраната за разработването на програмата за развитие на Въоръжените сили (ВС) до 2032 г. и на плана за развитие на ВС до 2026 г. Като основния стремеж да е насочен към постигане на реална трансформация на ВВС, която да съотвества и осигурява изпълнението на конституционните ни задължения, поетите ангажименти към колективната отбрана и необходимите способности, за да бъдат Българските ВВС ефективни и оперативно съвместими.