22 февруари 2020 г.


Унищожаване на противотанкови мини




        На 22 февруари 2020 г. „Формирование за обезвреждане на невзривени бойни припаси” част от „Формированията за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия” от състава на военно формирование 32040 – Крумово, в състав от седем военнослужещи и три специализирани автомобила, под ръководството на майор Илиян Илиев, извърши разузнаване и унищожи две противотанкови мини БА-III в местността Елидже в землището на с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян