16 януари 2020 г.
А Н А Л И З
Анализ на подготовката и войсковата служба във Военновъздушните сили през 2019 година


        Днес, 16 януари 2020г., в административната сграда на Министерство на отбраната се проведе анализ на подготовката и войсковата служба във Военновъздушните сили през 2019 година. Мероприятието беше проведено под ръководството на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Важни гости, които го посетиха бяха началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, съветникът на президента по военната сигурност бригаден генерал Васил Лазаров, командирите на военни формирования от състава на ВВС и други военнослужещи.
        През 2019 г. предизвикателствата пред ВВС бяха насочени към възстановяване на увереността, самочувствието и мотивацията на личния състав, а оттам към утвърждаването на ролята и мястото на ВВС и укрепване на доверието в техните способности.
Ратифицирането на сделката за придобиване на нов тип боен самолет, инициира дейности в Командването на ВВС, свързани с организиране на процесите за подготовка на личния състав и инфраструктурата за приемане на въоръжение на самолет F-16 Block 70.

        Акцентът беше поставен и върху подготовката. Предвид условията и средата на сигурност, усилията във ВВС за изграждане на необходимите отбранителни способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни операции, бяха съсредоточени върху повишаване на ефективността при планиране на дейностите и при усвояване на ресурсите.
        Паралелно с този процес българските ВВС участваха активно при изпълнение на мисия 3 на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. ВВС гарантираха въздушния суверенитет на страната, осигурявайки непрекъсната и ефективна защита на българското въздушно пространство. В контекста на Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО, съвместно със сили и средства на съседни страни бяха изпълнени презгранични операции за осигуряване неприкосновеността на въздушното пространство на НАТО.
        Продължи работата по приоритетните инвестиционни проекти, залегнали в Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г.
Продължиха дейностите по преглед на регламентиращите документи и прилагането им.
        За изпълнението на мисиите и задачите от Военновъздушните сили, подготовката във формированията беше планирана и осъществена в следните основни направления:
– Организационно изграждане и модернизация;
– Подготовка на войските и силите;
– Войскови ред и дисциплина.
        Личният състав е един от най-важните ресурси на ВВС. В този смисъл задържането и мотивацията на подготвения състав и младите специалисти са основен фактор за успешното изпълнение на задачите.
        Реализирането на проектите за модернизация, с акцент върху придобиването на нов боен самолет, са фундаментални за успешното развитие на способностите на ВВС и постигането на оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса

        За осигуряване на приемственост и достигане ниво на подготовка от младите специалисти във войските, за носене на бойно дежурство и участие в национални и международни учения и тренировки, съсредоточихме максималното възможно количество ресурси.
Паралелно с това на всички нива бяха предприети решителни действия за минимизиране въздействието на основните рискови фактори свързани с безопасността на полетите и способстващи за допускането на инциденти.
        От посоченото до тук могат да се направят следните основни изводи:
1. Основните задачи, произтичащи от Плана за дейността на ВВС през 2019 г., са изпълнени успешно. ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнение на задачите по трите основни мисиите на ВС.
2. Въпреки ресурсните ограничения, личният състав от ВВС успешно и с висок професионализъм изпълнява своите задължения към Алианса за осигуряване неприкосновеността на коалиционното въздушно пространство.
        Основни направления за работа през 2020 година:
        В съответствие с мисията на ВВС, целите и изисквания към подготовката на войските и за изпълнение на основните задачи от Плана за дейността на ВВС през 2020 г., усилията на Командването и личния състав, приоритетно ще бъдат съсредоточени в следните направления:
– Съхраняване, поддържане и повишаване на нивото на летателната подготовка за изпълнение на основните задачи по профила за родовете авиация.
– Провеждане на курсове за приучване на млад летателен състав.
– Осигуряване на изправна и боеготова техника.
– Участие в национални и международни учения.
– Активни действия на всички нива за осигуряване високи нива на безопасност на полетите!
        Тези приоритети ще осигурят постигането на поддържане на родовете войски на ВВС в състояние, гарантиращо ефективно изпълнение на мисиите и задачите на Военновъздушните сили за осигуряване на функционирането на системата за военна сигурност и отбрана на Република България, участие в развитието на отбранителните способности на Българската армия и изпълнение на поетите съюзни ангажименти и активно участие в процеса на разработване на Програмата за развитие на ВС до 2032 г. и на План 2026.
        За проявени професионализъм, усърдие, инициативност и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения през 2019 година бяха наградени военнослужещи и цивилни служители

        С „Ръчен часовник”:
1. Майор Пламен Велев Начев – военно формирование 32040-Крумово.
2. Цивилен служител Галина Жекова ЖЕКОВА – военно формирование 22800-София.

        С „Фотоапарат”:
Капитан Светослав Иванов НИКОЛОВ – военно формирование 28000–Граф Игнатиево.
Със „Стъклен плакет на ВВС”:
1. Майор Пламен Златков Дончев – военно формирование 24900-София.
2. Капитан Лъчезар Тонев ДИМИТРОВ – военно формирование 28000–Граф Игнатиево.

        С „Чанта за лаптоп с лого на ВВС”:
Лейтенант Илия Петков ИЛИЕВ – военно формирование 52090–Долна Митрополия.
        С „Термочаша с лого на ВВС”:
1. Майор Пламен Христов ИНКОВ – военно формирование 44510-София.
2. Капитан Петър Йорданов МАНОЛОВ – военно формирование 32610–Банкя.
        С „Тениска с лого на ВВС”:
Сержант Иван Стоянов СТОЯНОВ – военно формирование 26720–Черноморец.

        С „Грамота”:
1. Майор Лидия Илиева ПЕТРОВА – военно формирование 54270-Пловдив.
2. Старшина Минчо Василев Минчев – военно формирование 26030-Безмер.