14 януари 2020 г.

АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ПРЕЗ 2019 Г. В БАЗА ЗА ПРЕДНО РАЗПОЛАГАНЕ – БЕЗМЕР
        Вчера, 13.01.2020 г., в База за предно разполагане се проведе анализ на подготовката през 2019 г. От Командването на ВВС присъства заместник-началникът на щаба на ВВС полковник Евгени Генчев. „Независимо от трудностите и от изключителното натоварване на личния състав, базата успешно участва във всички планирани и допълнително заповядани през годината задачи, летателни тренировки и учения”, обобщи командирът на базата полковник Димитров.

        Основна цел на летателната дейност през годината беше съхраняване на придобитите подготовки и способности за авиационна поддръжка на видовете въоръжени сили, както и надграждане на подготовката на млад летателен състав. Сили и средства от авиобазата участваха в осигуряването на летателната дейност на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, базирани на летище Безмер, както и като запасно летище на формированията от състава на ВВС.


        Инженерно-техническият състав положи изключителни усилия за осигуряване изпълнението на план-графика за летателна подготовка, като осигуряваше наличието на изправни самолети Су-25. Значителни бяха и дейностите по подготовка за изпращане на авиационната техника за ремонт в Р. Беларус.
        През изминалата година продължи процеса по обновяване на съществуващите и инсталиране на нови средства за КИНП на летището.
        Значителни бяха и усилията на личния състав от логистиката за поддържане инфраструктурата на летището в заповяданата готовност, както и за подобряване на сградния фонд на базата.
        Основни предизвикателства през 2019 година бяха забавяне на доставките на резервни части и консумативи, довели до прекъсване на летателната подготовка в началото на годината, ограниченото ресурсно и финансово осигуряване, както и изпълнението на поставените задачи от малобройния състав на базата. Съхраняването на приемствеността между поколенията летателен, инженерно-технически и осигуряващ състав се явява допълнителен рисков фактор за осигуряване дейността на базата през следващите години.
        Положително въздействие ще имат дейностите по сключения договор за ремонт на самолетите Су-25, извършените подобрения по част от инфраструктурата и назначаването на нови военнослужещи, в резултат на проведените през годината конкурси.