14 януари 2020 г.

ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
        Вчера, 13.01.2020г., във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2019 година, на който присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.
        „Базирайки се на комплексните резултати и благодарение на положените усилия от целия личен състав, натрупаният опит от предходните години в дейността на щаба и командирите на формирования, благодарение на оказаната помощ и съдействие от старшето командване, можем да оценим изминалата 2019 година като много успешна и наситена с различни предизвикателства”. Така започна своя доклад командирът на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” – полковник Петър Банков.

        Един от основните приоритети на базата е осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Съществуващите ресурсни ограничения не възпрепятстваха летателната подготовка, която се придържаше максимално към план-графика. Вземането на адекватни мерки и решения от Командването на базата относно пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс доведе до повишаване нивото на подготовка.
        Курсантите от специализация „летец-пилот“ на НВУ „Васил Левски” – Факултет ‚Авиационен“ (понастоящем ВВВУ „ Г. Бенковски“) изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на учебен самолет “Pilatus” РС-9М и преминаха летателен стаж със непоколебим успех от семестриалните изпити „Отличен” – 6,00.
        ВВУБ „Г. Бенковски” бе привлечена в съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда 2019”, както и в летателно-тактическо учение „Фантом 2019”.
При максимална натовареност, инженерно-авиационния състав осигури в необходимия обем летателната дейност през годината.
        Базата е първенец и в провеждането на курсове за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещи за нуждите на ВВС. Проведени са общо 29 курса за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация и обучени 257 военнослужещи. Специалистите от сектор „Противовъздушна отбрана” проведоха практически занятия и осигуриха провеждането на държавните изпити на курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”. Проведени бяха практически занятия на кадетите от Професионалния сержантски колеж към НВУ „В. Левски”.

        Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2019 година. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи.