13 януари 2020 г.

СДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА АВИАЦИОНЕН ПОЛИГОН НА ВВС”.

 

        Днес, 10 януари 2020 г., поради навършването на пределна възраст за притежаваното звание беше освободен от военна служба началникът на Авиационен полигон на ВВС майор Велислав Костадинов ТОДОРОВ. Актът по сдаването и приемането на длъжността „Началник на Авиационен полигон на ВВС“ се осъществи в присъствието на комисия от Командването на Военновъздушните сили, с председател полковник Николай Тушев, на основание заповед на командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Постът беше приет от заместник-командирът на полигона капитан Камен Атанасов.

        За дългогодишна безупречна служба в редовете на Българската армия, за съществен личен принос в осигуряване на бойната подготовка на авиационните формирования от Военновъздушните сили, във връзка с навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание и освобождаване от военна служба майор Велислав Костадинов Тодоров беше награден с плакет на ВВС.
        Мероприятието уважи и командирът на ВВС генерал-майор Стойков, който не пропусна да изкаже своята благодарност за приноса и дългогодишната всеотдайност на майор Тодоров и му пожела успешна реализация в цивилния живот.