10 януари 2020 г.

АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА БАЗА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ – ВВС
        Днес в Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН)- София от състава на Военновъздушните сили се проведе анализът на подготовката за 2019 г.
В своя доклад, заместник-командирът на базата полковник Ангел Николов обяви резултатите от анализа на дейността на формирането през 2019г.
Отчете, че подготовката на личния състав през годината е била адекватна на повишените рискове в международната обстановка, които не са подминали и региона на Балканите, като в заключение обобщи, че правилно е конкретизирана посоката на развитие и подготовка за изпълнение на поетите национални задължения и ангажименти в системата за колективна сигурност.

        Почетен гост на мероприятието беше заместник-началникът на Щаба на Военновъздушните сили полковник Евгени Генчев.
Той благодари на личния състав за добрите резултати и изпълнението на целия обем от задачи за 2019 г.


        Полковник Генчев пожела здраве и успехи през новата 2020 г. на целия личен състав и мероприятието завърши с обща снимка на командването от базата с него.