12 ноември 2019 г.

КОМАНДИРСКИ И ЛЕТАТЕЛНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР НА ВВС

        На 10 декември 2019 г. командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков даде началото на Командирски и летателно-методически сбор на ВВС. Мероприятието се проведе в 2 поредни дни (10 и 11 декември), във в.ф. 42130–Боровец, като основните задачи бяха да се обсъдят предложения за развитие на ВВС в контекста на Стратегически преглед на отбраната и да се сведат задачите, приоритетите и указанията за планиране на летателната подготовка от Командването на ВВС (КВВС). Освен командирът на ВВС генерал-майор Стойков присъстваха и заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, заместник-началникът на Щаба на ВВС полк. Евгени Генчев, началниците на отдели и самостоятелни сектори от КВВС, всички командири и началници на щабове на военни формирования от ВВС.