6 декември 2019 г.

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСА „МЛАДШИ СЕРЖАНТ – ПЪРВИ МОДУЛ”        Днес, 06.12.2019 год. във ВВУБ „Георги Бенковски” бяха връчени удостоверенията на 57 специализанти за завършен курс за придобиване на военна квалификация „Младши сержант – първи модул”.
        Отговорник на курса бе майор Николай Николов, а класен ръководител старшина Огнян Йолов. Целта на обучението бе военнослужещите да придобият знания, умения и навици за изпълнение на функционалните задължения като сержанти от ВВС. В рамките на три месеца те изучаваха следните дисциплини: общовойскова, лидерска, тактическа и огнева подготовки, логистика, история на българските ВВС, държавни и военни символи, основни положения на ЗОВС, бойна готовност и комплектуване на военните формирования и др. Паралелно с теоретичната подготовка бяха проведени множество практически занятия. Те допринесоха за усъвършенстване на знанията и за придобиване на умения за действие в различни ситуации. Курсът завърши с полагане на изпити по тактическа, физическа, строева и огнева подготовка, и общ теоретичен изпит по различните дисциплини. Средният успех е Мн. добър 5,09. Отличник на курса е редник Велислав Аръков. Той бе награден с грамота за проявено усърдие, високо чувство на отговорност и постигнати високи резултати.

Началникът на щаба на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Ивайло Пешаков връчи удостоверенията на специализантите. Той ги поздрави за отличните резултати и проявената отговорност към учебния процес, и им пожела професионално развитие и успешно прилагане на придобитите знания.