5 ноември 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СПЕЦИФИЧНА СРЕДА
СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
        Практическо занятие по тактическа подготовка се проведе днес със специализантите от курса за длъжностна квалификация „Младши сержант – първи модул” на тема „Действия на взвода в специфична среда”.

        Основната цел е обучаемите да придобият необходимите практически знания и умения за взаимодействие в група, вземане на групово решение, съставяне на план за действие, както и да се повиши тяхната психическа и волева устойчивост и физическа натренираност. Методически ръководител на занятието бе майор Николай Николов.
Имитационната тренировка се проведе по зададена ситуация за залавяне и неутрализиране на лица от терористична групировка.
        За целта командването на взода под ръководството на редник Велислав Аръков планира незабавно изпращане на два екипа да разузнаят, наблюдават и да докладват конкретното местоположение и общата численост на групировката. След обработка на разузнавателната информация взвода бе разделен на три тима – два щурмови отряда и един в резерв и усилване. Планираните действия се развиха в три фази. Щурмовите екипи проникнаха в сградата и извършиха неутрализиране и залавяне на членовете на групировката.
        Занятието се проведе при изключителна динамика и стриктно спазване на мерките за безопасност. На проведения разбор бяха дадени положителни оценки за организацията, реда, методиката на провеждане и действията на обучаемите.