30 октомври 2019 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
        На 1 ноември от 12:30 часа тържествено ще бъде открита обновената авиационна библиотека на Военновъздушните сили.
        Идеята за създаването й преди 26 години принадлежи на ветераните от авиацията. Те дариха запазената от тях литература от съществувалата до Ньойския договор библиотека към самолетната фабрика и летището в Божурище.
        В заповед № 311 от 14 октомври 1993 година на командващия на Главния щаб на ПВО и ВВС, генерал Михо Михов, за създаване на авиационна библиотека е определен нейния публичен статут, за да могат всички, интересуващи се от авиация и ВВС да имат достъп до фонда й.
        Тук се съхраняват особено ценни библиотечни документи като архивното издание на първия в българската въздухоплавателна литература труд „Въздухоплавание“ на Асен Юрданов Попов от 1911 година, неговия авторов екземпляр с вмъкнати 31 ръкописни страници допълнение на книгата му „Авиация“ от 1923 година, „Завладяването на атмосферния океан“ на Георги Георгиев, също от 1911 година.
        В библиотечния фонд са и 4 от книгите на световно известния методист на летенето в САЩ Асен Йорданов, по чиито книги превеждани на много езици са се обучавали на пилотаж поколения летци.
Библиотеката разполага с над 4000 тома специализирана авиационна литература и 8000 тома непрофилирана литература.
        Каним всички представители на средствата за масова информация на мероприятието.
        Библиотеката се намира на адрес гр. София, ул. „Гео Милев“ № 112А.