22 октомври 2019 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
60 ГОДИНИ ВИСШЕ АВИАЦИОННО ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ
        На 23.10.2019 год. от 12,30 часа в Аулата на факултет „Авиационен” гр. Долна Митрополия ще се проведе тържествена среща „Приемственост на поколенията”. Събитието се организира по повод 60-годишнината от началото на висшето авиационно военно образование в Република България.
        Инициативата е на Българската астронавтична федерация с председател член-кореспондент проф. д.н. Петър Гецов. На мероприятието ще присъстват генерал-майор Цанко Стойков – Командир на Военновъздушните сили, полковник Петър Банков – командир на ВВУБ „Георги Бенковски”, полковник Ивайло Ангелов – зам.-началник на НВУ „Васил Левски” по ВВС.
        Специален гост на срещата ще бъде вторият български космонавт о.з. генерал доц. д-р Александър Александров.
        Представители на първия випуск летци и авиационни специалисти, завършили през 1964 год. висше инженерно образование във ВНВВУ „Георги Бенковски” ще споделят своите спомени пред курсантите и студентите от факултет „Авиационен” – бъдещите кадри на възстановеното Военновъздушно училище.

        На 18.07.1959 год. с указ № 350 на Президиума на Народното събрание военните училища – НВВУ „Г. Бенковски” Д. Митрополия и НВВТУ „В. Коларов – Горна Оряховица се сливат във Висше народно военновъздушно училище „Г. Бенковски” в гр. Долна Митрополия като единен център за подготовка на авиационни кадри. Реорганизацията е свързана с развитието на авиационната техника и повишаването на изискванията към военновъздушните училища в България. Това налага нуждата авиационните кадри да имат по-висока инженерно-техническа и военно-специална подготовка. Срокът за обучение на курсантите се увеличава от три на пет години. През 1964 год. завършва първият випуск летци и инженери с висше образование.