22 октомври 2019 г.

ЗАПОЧНА КУРС ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ НА СУША В РАЙОНА НА РИЛА
        На 20 октомври 2019 година стартира тренировъчното занятие на Военновъздушните сили „Курс по оцеляване на летателен състав на суша в летни и зимни условия“. Той се провежда на територията на военно формирование 42130 – Боровец и в гористите местности в района на Рила планина. В него участват военнослужещи от военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, в.ф. 32040 – Крумово, в.ф. 52090 – Долна Митрополия, в.ф. 44510 – София и от в.ф. 24900 – Враждебна. В процеса на подготовката обучаемите ще отработят действията по подготовка за евакуация, използване на средства за сигнализация, изграждане на заслони, оказване на долекарска помощ на пострадали и психологическа готовност за оцеляване. Участниците в курса ще получат теоретични и практически знания от колеги-инструктури от ВВС, за начините на оцеляване в различни критични ситуации.