1 октомври 2019 г.





ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ УЧАСТВАТ В ТРЕНИРОВКАТА НА НАТО „RAMMSTEIN GUARD”




В периода от 29.09 до 04.10.2019 г. българските Военновъздушни сили, под ръководството на Центъра за въздушни операции – Торехон, поддържани от Центъра на НАТО за радиоелектронна война, ще вземат участие в тренировка на сили и средства за ПВО за работа в условия на радиоелектронни смущения „RAMSTEIN GUARD BGR 2019”, която се провежда на територията и във въздушното пространство на Република България. Тренировката се провежда в изпълнение на „Интегрираната програма на силите на НАТО за електронна борба” и България взема участие в нея ежегодно от 2009 година насам.
По време на тренировката на наше военно летище ще се базира и самолет-смутител на DA-20 Falcon. Tранспортна авиационна група – е домакин и оказва логистична поддръжка на самолет за радиоелектронна борба DA20. В рамките на учението той ще изпълнява полети от летище София.
Общ ръководител на участващите в тренировката сили и средства е полковник Пейо Дончев, изпълняващ длъжността Началник на сектор “ТОРД” в отдел “Подготовка” в Командването на Военновъздушните сили.
Основна и обща цел на тренировката е да се повиши нивото на подготовка и устойчивостта на състава при действия в условия на радиоелектронни смущения. Изпълнението на съвместни задачи от формированията за противовъздушна отбрана от състава на ВВС и СВ допринася за повишаване на ефективността в процеса на подготовка и усъвършенстване на координацията между видовете Въоръжени сили.
Конкретни цели:
– Повишаване на подготовката на летателният състав, носещ дежурство по мисия Аirpolicing за изпълнение на задачи в условия на радиоелектронни смущения.
– Повишаване на подготовката на разчетите на РЛС и ЗРК от ВВС и СВ за работа в условия на радиоелектронни смущения.
– Повишаване на подготовката на дежурните разчети в АОЦ при прилагане на процедурите за доклади и взаимодействие с Центъра за въздушни операции – Торехон.
За първа година в тренировката участие ще вземат екипажи от авиобаза Безмер със самолет Су-25, които ще изпълнят съвместни задачи с екипажа на самолета смутител DA-20 Falcon и ще симулират полети за преодоляване и унищожаване на земно базираните средства за ПВО, участващи в тренировката. Изпълнението на тези задачи предполага прилагането на комплекс от действия и процедури от разчетите на земята, усложнява изпълнението на поставените задачи и повишава експертизата на състава от ВВС при планиране на подготовката с използване на възможностите и оборудването на Центъра на НАТО за радиоелектронна война.