25 Септември 2019 г.

ПРАЗНИК НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И НАВИГАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, СЛУЖЕЩИ ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС
        На днешния ден честваме празника на Свързочни войски и органите по информационно осигуряване в Българската армия и отбелязваме 141 години от създаването на първото свързочно подразделение. Комуникационните, информационните и навигационните специалисти са част от всички видове и родове войски. Тяхната дейност е разнопосочна и многообхватна.
        Военнослужещите и цивилните служители от подразделенията за КИНП на Българските Военновъздушни сили, ежедневно допринасят за изграждането на високоефективна КИНС и поддържането на надеждното функциониране на сложната система за командване и управление.
        Днешния празник е повод да си спомним за началото на свързочните войски и да отдадем заслуженото на хората, които са пример за трудолюбие и висока отговорност. Съхранявайки традициите и трупайки опит е създадена здрава основа за бъдещите комуникационни, информационни и навигационни специалисти, и е изградена история, с която да се гордеем!
Честит празник!