24 септември 2019 г.


50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СРЕДНОТО СЕРЖАНТСКО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ (ССВВУ) „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ


        Датата 22 септември 2019 г., ще бъде запомнена и ще остане в сърцата на стотиците възпитаници на СРЕДНОТО СЕРЖАНТСКО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ (ССВВУ) „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, които се събраха заедно, за да отбележат 50 годишнината от неговото създаване. Повече от 400 пораснали момчета се завърнаха в района на военното училище в град Долна Митропoлия, за да възродят спомена, да отдадат почит към своите преподаватели и да покажат своята съпричастност към авиационната идея. От завършилите 26 випуска на ССВВУ (около 3000 обучаеми) около 350 са завършили редовно или задочно ВНВВУ и са продължили службата си като офицери от ВВС, има голям брой юристи, икономисти, инженерни в различни специалности в областта на авиацията и не само. От редовете на училището има професор, доцент, собственици и съдружници в авиационни фирми и командири на военни формирования. Това е още един атестат за високото качество на подготовката, придобивана в ССВВУ.


        Празничното отбелязване на юбилея на ССВВУ „Георги Бенковски”, с присъствието си уважиха командирът на Българските Военновъздушни сили – генерал-майор Цанко Стойков, който е и патрон на празника, директорът на щаба по отбраната – генерал-майор Красимир Кънев, заместник-председателя на СОСЗР – генерал-майор, о.р. Васил Върбанов, командирът на ВВУБ – полковник Петър Банков, деканът на факултет „Авиационен” на НВУ – полковник, професор Марин Маринов, кметът на община Долна Митрополия – госпожа Поля Цоновска.
        Тържеството беше открито с приветствено слово на генерал-майор Стойков, който се обърна с думите: „Има нещо свещено и величаво в благородното дело да създадеш училище. Такова изключително дело е сержантското училище в Долна Митрополия, което дълги години е обединявало военнослужещи-преподаватели и възпитаници, за които честта, родолюбието и воинският дух са понятия изпълнени със съдържание.
        Отворило врати преди 50 години, сержантското училище е военно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, военните стандарти и технологиите на новото време. Възпитаниците на сержантското училище, растяха в него, а училището израстваше чрез младите и всеотдайни хора с пагони на достойнството. …..“