20 септември 2019 г.
Полевата подготовка на офицери, сержанти и войници – специалисти по ЯХБЗ от ВВС

        В периода от 09.09.2019 г. до 19.09.2019 г. на полигона Чубра, който е част от учебен полигон /УП/ „Ново село”, се проведе полевата подготовка със службите и разчетите за ядрена, химическа, биологическа защита и екология от Военновъздушните сили. Същата се проведе под ръководството на майор Божидар Петров – старши експерт в сектор „БО, ОВП, ЯХБЗЕ и К” в отдел „Подготовка” в Командването на ВВС и съгласно изискванията на всички регламентиращи национални документи, както и ратифицираните стандартизационни споразумения на НАТО в областта на ЯХБЗ и Е

        Основната цел на полевата подготовка беше: „Усъвършенстване на практическите навици и действия при възникване на ЯХБ обстановка на територията на Република България в резултат на ядрени, химически и биологични опасни аварии, терористични актове с използване на ЯХБ агенти и използване на оръжия за масово унищожение“.

        Основните задачи на полевата подготовка бяха насочени за осигуряване на изпълнението на компонентите на ЯХБЗ: „Откриване, идентификация и мониторинг“, „ЯХБ предупреждаване и докладване“, „Физическа защита“ и „Управление на опасностите“.

        В полевата подготовка взеха участие всички офицери, сержанти и войници – специалисти по ЯХБЗ от военните формирования на Военновъздушните сили, като в края на тренировките химиците ни успешно положиха изпит пред комисия с председател полковник Николай Тушев – началник на отдел „Подготовка” в Командването на ВВС.