18 септември 2019 г.Психологичен семинар с присъствието на генерал-майор Цанко Стойков        На 17 и 18 септември във военно формирование 42130- Боровец се провежда психологичен семинар, организиран от Военновъздушните сили на Република България. Форумът бе открит от командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Участие в него вземат заместник-командирите по летателната подготовка и заместник-командирите по „Авиационна техника и въоръжението“, командирите на летателните и техническите ескадрили и психолозите от състава на ВВС.

        Целта на двудневния семинар е развиването и надграждането на лидерските качества на ръководния състав от ВВС.