3 септември 2019 г.
„СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИИТЕ СИЛИ“ – ЛЕКЦИЯ ВЪВ ВА „Г.С. РАКОВСКИ“


        Днес, 03 септември 2019 г., във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в зала „Тържествена“ беше изнесена лекция пред слушатели на тема: „Състояние и перспективи за развитие на Военновъздушните сили“, обхващаща редица важни въпроси в сферата на средата за сигурност и ефективното изпълнение от Българските ВВС на възложените задачи по основните мисии на Въоръжените сили. В лекцията бяха засегнати въпроси по бъдещите цели на ВВС за цялостна трансформация на наличните и изграждане на нови оперативни способности, изцяло съвместими с тези на съюзниците от НАТО.
        Изключително интересната лекция поднесе пред аудиторията гост-лекторът полковник д-р Константин Петков, началник на сектор „Оперативно планиране“ в Командването на ВВС.