27 август 2019 г.

Курс по оцеляване в морска среда 2019
        На 25 август 2019 г. започна провеждането на тренировъчно занятие „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация”.

        Теоретичните занятия се провеждат в „Център за специализирана подготовка – Варна“, който е част от Базата за специална техника към Военновъздушните сили, а практическите занятия – в учебен район „Карантина“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна. В тренировъчното занятие вземат участие като обучаеми, военнослужещи от състава на: военно формирование 28000- Граф Игнатиево, в.ф. 26030-Безмер, в.ф. 52090-Долна Митрополия, в.ф. 32040-Крумово, в.ф. 44510-София, в.ф. 24900-София и в.ф. 36940-Варна.

        По време на курса ще се проведат полети от летище „Чайка” в летищен район Варна с изпълнение на задачи за участие в практическо занятие – „Евакуация с вертолет AS 532 AL „Cougar” и АS 565 МВ “Panther” от водна повърхност със носилка, кош и спасителен колан.
        Общ ръководител на цялостната организация по подготовка и провеждане на тренировъчното занятие е полковник Николай Лясковски от Командването на Военновъздушните сили.