Friday, August 23, 2019


16 ТРАНСПОРТНА АВИАЦИОННА ГРУПА С НОВ НАЧАЛНИК НА ЩАБА         От 21.08.2019 г. със заповед на командира на ВВС за началник на щаба на 16 транспортна авиационна група е назначен подполковник Лазарин Лазаров. До сега подполковник Лазаров заемаше длъжността заместник-командир по летателната подготовка на военното формирование.
        Да му пожелаем много здраве, воля, сили, енергия и успехи на новата длъжност! Честито господин подполковник!