04 юни 2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЗА ВРЕМЕННО ОПАСНИ ЗОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО „ШАБЛА-2019”

От 10 до 14 юни 2019г. на зенитния полигон на Военновъздушните сили „Шабла“ ще се проведе Тактическо учение с бойни стрелби на формирования за ПВО от Българската армия, съвместни експериментални и бойни стрелби на авиационни формирования от ВВС с международно участие, стрелба с ракетен комплекс 9К79 „Точка“ и изпълнение на огневи задачи с артилерийска материална част по надводни цели от СВ „Шабла 2019“. Стрелбите са част от План за подготовката на Щаба на отбраната, Българската армия и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната през 2019 година.
В тази връзка Командването на ВВС информира, че за времето от 8:00 часа на 10 юни до 19:00 часа на 14 юни 2019 г. активира временно опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море – между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица.