27 май 2019 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И ЕВъв връзка с провеждането на учението „Шабла 2019“ от 18:00 часа на 27.05.2019 г. до 18:00 часа на 31.05.2019 г. по националната пътна мрежа на Република България ще се извърши транспортиране на въоръжение и техника от състава на Българската армия със сухопътен транспорт от пунктовете за постоянна дислокация до района за провеждане на учението – Зенитен полигон на Военновъздушните сили град Шабла.