14 май 2019 г.
МЕТОДИЧЕСКИ СБОР НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

        На 14 и 15.05.2019 г., в съответствие с Плана за дейността на Военновъздушните сили през 2019 г.,в Командването на ВВС се провежда методически сбор на психолозите от ВВС. Основна тема е човешкият фактор в авиацията и психологическата подготовка на личния състав.
        Сборът се откри от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев. Участват психолозите на военни формирования от състава на Военновъздушните сили, психолози от ВМА-София и преподаватели по психология от катедра „Психология и лидерство” на ВА „Г. С. Раковски”.

        Гости на мероприятието са г-н Александър Петков – експерт психолог от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание”- МО, полковник Георги Филипов – началник на ЦВМК-ВМА, полковник Пейчо Пейчев – началник на Инспекция „Безопасност на полетите” в Командването на ВВС, психолози от гражданската авиация и ДП РВД.


        На сбора ще бъдат разгледани основните аспекти на психологическото осигуряване във ВВС, ролята на човешкия фактор в безопасността на полетите и ще бъде направен анализ на дейността на органите по психологично във Военновъздушните сили.