6 март 2019 г.

ОПЕРАТИВЕН СБОР НА КОМАНДИРА НА ВВС
        Днес, 06 март 2019 г. командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков даде началото на Оперативен сбор на КВВС с тема „Основни предизвикателства пред Военновъздушните сили и насоки за тяхното преодоляване” . Мероприятието по план ще се проведе в 2 поредни дни (06 и 07 март), във в.ф. 42130–Боровец.


        Присъстват всички командири на военни формирования от ВВС и гости: генерал-майор Красимир Кънев (директор на ЩО), генерал-майор Иван Лалов (заместник-командващ на СКС), бригаден генерал Васил Лазаров (съветник по военната сигурност на президента на РБ), бригаден генерал Стайко Прокопиев ( директор на дирекция „Стратегическо планиране“).