16 януари 2019 г.ПОСЕЩЕНИЕ НА КОМАНДИРА НА САОС – ТОРЕХОН, ИСПАНИЯ
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
        Днес в Командването на ВВС се проведе среща с генерал-лейтенант Рубен Серверт – командир на Обединения Център за Въздушни Операции на НАТО в Торехон – Испания (САОС TJ). Той е на официално посещение в Република България от 15.01. до 17.01.2019 г.

        Целта на визитата е:
        – запознаване със способностите на българските ВВС, осигуряващи изпълнението на мисията Air Policing – самостоятелно и съвместно с други страни-членки на НАТО;
        – обобщен анализ на действията на дежурните сили и средства изпълняващи Air Policing през изминалата година;
        – обсъждане на проблеми и предложения, касаещи взаимодействието на българските ВВС с CAOC Торехон, както в областта на въздушните операции така и в процесите на планирането им;
        – обсъждане на въпросите за участие на офицери от българските ВВС в тренировки, учения и курсове за квалификация организирани от CAOC Торехон, с цел увеличаване опита на личния състав от бойния щаб на ВВС;
        – възможностите за подкрепа от страна на CAOC Торехон по проектите за увеличаване на способностите на българските ВВС, свързани с NSPA, NCIA и други агенции на НАТО.