10 януари 2019 г.
ЗАПОЧНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА АНАЛИЗИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВНОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

        Във военните формирования на Военновъздушните сили започна провеждането на анализите на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2018 година. На 09.01.2019 г. анализът се проведе в зенитно-ракетната база в гр. Божурище с участието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

        Като динамична и усилна, определи изтеклата година командирът на Базата полковник Емил Димитров. В своя брифинг той изтъкна, че основни акценти в нея са били повишаването нивото на подготовка на командирите от всички нива и останалия личен състав и поддържането на специалната техника и въоръжението в готовност за бойно използване. Като важен етапи от тези процеси определи участието и отличното представяне на войските в голям брой национални и международни тренировки и учения на ВВС (вкл. участието в учението за оценка способността за самозащита на бойната авиация на НАТО MACE-XIX в Словакия).

        Генерал-майор Цанко Стойков даде висока оценка за постигнатото от ЗРВ през изминалата година и начерта основните приоритети, които предстоят през 2019 г. Командирът на ВВС заяви, че състоянието и потенциалът на войските му дава увереност, че ще се представят достойно в серията предстоящи учения и тренировки (най-значимото сред които се очертава да е тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „Шабла-2019”) и ще продължат да са сигурен бранител на въздушния суверенитет на страната ни.

        Анализът бе последван от тържествена церемония по предаване и приемане на длъжността „командир“ на Първа зенитно-ракетна база. На нея присъстваха командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, бригаден генерал Васил Лазаров, съветник на президента на Република България, комисия от Военновъздушните сили и команден състав от ЗРВ.
        Поради навършване на пределна възраст полковник Емил Димитров сдаде длъжността на полковник Валери Ценов досегашен заместник-командир на базата.

        Бригаден генерал Васил Лазаров прочете поздравителен адрес до полковник Димитров от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев.
        Със заповед на началника на отбраната, генерал Андрей Боцев, той беше награден със сувенирен нож, а командирът на ВВС го награди с ръчен часовник.
        Днес във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2018 година, на който отново присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

        Извършвайки ретроспекция и оценка на изпълнените дейности през годината, командирът на базата – полковник Петър Банков окачестви изминалата година като ползотворна, динамична и наситена с различни предизвикателства, позволяващи поддържането и развиването на висока бойна и професионална подготовка в състава. Организационните дейности на Щаба и командирите на формирования, мотивацията, качествената подготовка и целеустремеността на личния състав в съчетание с оказаната помощ от старшото командване, благоприятстваха в значителна степен за успешното изпълнение на поставените от ВВС задачи.
        Полковник Банков подчерта, че приоритетна задача за авиобазата е било осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Командването е концентрирало усилията си за решаване на изключително важната задача за достигане на необходимото ниво на способности от млад летателен състав. Въпреки ресурсните ограничения, летателната дейност се е провеждала ритмично и със стремеж за максимално изпълнение на план-графика за летателна подготовка. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс е довело до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както и до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав.
        Той направи анализ на основните задачи пред авиобазата и тяхното изпълнение.

        Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2018 год. Той приветства командването и личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи.