14 декември 2018 г.

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАP
В АВИОБАЗА КРУМОВО        В навечерието на Коледните празници в авиобаза Крумово по традиция се проведе благотворителен базар, на който се продаваха коледни картички, керамични магнити и украса, изработени от децата от Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – гр. Пловдив.
        Събраните средства ще бъдат използвани за организиране на спортни, културни и развлекателни мероприятия за децата от Центъра.