03 декември 2018 г.


        На 01 декември 2018г. със самолет „Спартан“ от състава на 16 авиогрупа се изпълни успешно аварийно-спасителна операция по маршрут София-Варна-София, свързана с донорска ситуация.

        Самолетът беше с командир на екипажа капитан Николай Георгиев, помощник-командир на екипажа капитан Калин Сръндев и борден инженер капитан Пламен Пехливанов.

        На борда на самолета се намираха медицински екипи на УМБАЛ „Св. Екатерина“ и Военномедицинска академия.

        Полетите бяха изпълнени при спазване на мерките за безопасност и изискванията на документите, регламентиращи летателната дейност с военни въздухоплавателни средства на Република България