18 октомври 2018 г.

Изпълнeние на войнския дълг и по време на празника

        На 15 октомври 2018 г. около 11:30 ч. беше получен сигнал за открити три авиобомби в пункт за изкупуване на вторични суровини, село Живково, област София. При огледа на място бяха открити още два броя авиобомби.
        На връх празника на авиацията и Военновъздушните сили – 16 октомври 2018 година, в изпълнение на задача по 3-та мисия за Въоръжените сили по оказване помощ на населението в мирно време и заповед на командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, военнослужещи от „Формирование за обезвреждане на невзривени бойни припаси” от състава на 24-та авиационна база – Крумово транспортираха и унищожиха на полигон „Сливница“ боеприпасите.