10 октомври 2018 г.
Научна конференция с международно участие на тема „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“.

        На 09 октомври 2018 г. се проведе четвъртото издание на научна конференция с международно участие на тема „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“. Събитието беше проведено по случай 16 октомври – Празника на българската авиация и Военновъздушните сили по инициатива на фондация „Български криле“. В него взеха участие представители на Президентството, Народното събрание, Министерството на отбраната, Военновъздушните сили, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и други.


        Българските Военновъздушни сили бяха представени от командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Той изнесе лекция на тема „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет в контекста на модернизацията на Българските Военновъздушни сили”. Въпросите, свъразани Европейската инициатива „Единно европейско небе” (Single European Sky – SES), касаеща бъдещето развитие на организацията и използването на въздушното пространство (ВП) в Европа е един изключително актуален въпрос.