13 септември 2018 г.


ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ УЧАСТВА
В СЪВМЕСТНО УЧЕНИЕ
        Съвместно учение за овладяване и ликвидиране на последствията от възникнал инцидент с въздухоплавателно средство се проведе днес на територията на ВВУБ „Георги Бенковски” и сградата на Община Долна Митрополия. Целта му бе да се усъвършенства организацията, повишат уменията и натренираността по използване на наличните оперативни способности на структурите за адекватна и ефективна реакция при авиационно произшествие. В него участие взеха РДПБЗН гр. Плевен и гр. Долна Митрополия, ВВУБ „Георги Бенковски”, сектор „СОД” към РДПБЗН гр. Велико Търново, общинска администрация на Община Долна Митрополия, ОДМВР гр. Плевен, ЦСМП, БЧК и други представители на МО.
        Тренировката се проведе по зададена ситуация за инцидент, възникнал с военен самолет, който поради техническа неизправност е насочен за аварийно кацане на летище Долна Митрополия. Поради повредите в самолета и извършено твърдо кацане с последващ пожар на въздухоплавателното средство. В процеса на изпълняване на маньовъра за кацане са нанесени съпътстващи щети по електрически далекопровод, захранващ гр. Долна Митрополия, предизвикващ токов удар, вследствие на което възниква пожар и в сградата на общината.

        Овладяването на инцидента протече в няколко етапа. Земната команда за техническа помощ извърши евакуация на екипажа. Два противопожарни екипа на ВВУБ „Георги Бенковски” започнаха гасене на самолета.
        Предвид обстановката бе подадена информация и поискано съдействие от Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Плевен. Два екипа с пожарни автомобили незабавно пристигнаха и се включиха за подпомагане на гасенето.
        Екипи и техника на Регионална служба „Военна полиция” гр. Плевен отцепиха района с цел осигуряване на обществен ред и възможност за работа на спасителните екипи, осигуряване на пропускателен режим и насочване на пристигащите специализирани екипи от различни ведомства.
        Пожарът в самолета и локалните пожари причинени от авиоинцидента бяха успешно загасени, след което пожарникарите продължиха да охлаждат самолета с цел ликвидиране на опасността от ново запалване. Противохимически аварийно-спасителен екип на РДПБЗН-Плевен извърши замерване на концентрацията на вредни вещества във въздуха.