05 септември 2018 г.

16 ТРАНСПОРТНА АВИОГРУПА С НОВ КОМАНДИР
        В присъствието на командира на Военновъздушните сили, генерал-майор Цанко Стойков, на 03 септември 2018 година се състоя официална церемония по сдаване и приемане на длъжността командир на 16 транспортна авиогрупа – Враждебна. Сдаването и приемането се извърши пред комисия от 24 авиобаза Крумово с председател началникът на щаба на авиобазата полковник Станко Гънчевски
        Полковник Пейчо Пейчев, досегашен командир на авиогрупата, сдаде командването на полковник Филип Ангелов, изпълняващ до сега длъжността заместник-командир на 24-та авиационна база.

        По повод преназначаването му и за проявени от него воля, инициативност и непрекъсната стремеж за качествено и своевременно решаване поставените пред 16-та транспортна авиационна група задачи, полковник Пейчев беше награден от командира на Военновъздушните сили със „статуетка-орел“.