22 август 2018 г.ЗАПОЧНА КУРС ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ В МОРСКА СРЕДА И ТЕХНИКИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
        На 20 август 2018 г. стартира, организираното от Командването на ВВС тренировъчно занятие „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация”. Занятията се провеждат в „Център за специализирана подготовка – Варна“, който е част от Базата за специална техника към Военновъздушните сили и в учебен район „Карантина“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна. Целта на курса е летателния състав да бъде подготвен за действия при аварирал летателен апарат. Обучението на военнослужещите преминава, както през теоритична, така и през практическа част. И така с времето курсът по оцеляване се наложи като важен елемент за цялостната подготовка на летателния състав от ВВС.