01 август 2018 г.

ТАКА ПРЕМИНА КУРСА ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ В МОРСКА СРЕДА

        От 22 до 28 юли 2018 г. се проведе тренировъчно занятие „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация”. В него взеха участие военнослужещи от военни формирования от състава на Военновъздушните сили: в.ф. 28000 – Граф Игнатиево, в.ф. 32040 – Крумово, в.ф. 52090 – Долна Митрополия, в.ф. 24900 – Враждебна, в.ф. 44510 – София. В курса бяха включени и военнослужещи от ВМС от в.ф. 36940 – Варна. Основният замисъл и целта на тренировъчното занятие е да бъде реалистичен тренининг, насочен изключително към отработване на практическите умения на авиаторите в моменти на рискови ситуации в морска акватория.

        Трябва да се отбележи, че тези занятия нямаше да са това, което са в момента без изключителния професионализъм и експертизата на преподавателския и инструкторския състав. Те са действащи военнослужещи с богат опит и материята, в която обучават е актуална, работеща днес и сега.

        Занятията бяха разделени в две направления – теоретична подготовка и практически тренировки. Тематиката на занятията бе свързана с индивидуалните и колективни спасителни плавателни средства, радио комуникация и сигнализация, оказване на първа помощ, ориентиране и много други.

        Кулминация в курса беше практическото занятие на авиаторите – „Евакуация с вертолети AS 532 AL „Cougar” (от състава на ВВС) и АS 565 МВ “Panther” (от състава на ВМС)” в района на военно формирование 36940-Варна и Варненското езеро, проведено на 26 юли 2018 г.

        Голям интерес предизвика и организираното посещение на обучаемите във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна, където в Планетарума се проведоха занятия за системата за търсене и спасяване в морското пространаство и ориентиране по звездното небе, а в допълнение бяха разгледани и изпробвани корабните тренажори в тренажорния комплекс.

        Курсът по оцеляване завърши успешно. След приключване на тренировъчната седмица авиаторите се завърнаха към своя обичаен работен режим – с натрупани нови знания и умения за работа в неблагоприятни и рискови ситуации, но и с новосъздадените професионални познанства и приятелства.