24 юли 2018 г.

СТАРТИРА КУРС ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ В МОРСКА СРЕДА

        Гарантирано добрата и пълноценна подготовка на летателния състав от Българските Военновъздушни сили е важен фактор за изграждане и поддържане на високото им ниво на професионализъм.

        Ежегодно Командването на ВВС организира тренировъчно занятие „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация”. Тази година курса започна на 22.07.2018 г., а занятията се провеждат в „Център за специализирана подготовка – Варна“, който е част от Базата за специална техника към ВВС и в учебен район „Карантина“ на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна. Целта на курса е летателния състав да бъде подготвен за действия при аварийни ситуации с военни въздухоплавателни апарати и придобиване на умения за оцеляване в морска среда.