29 юни 2018 г.

ДА ОЦЕЛЕЕШ В РИЛА ПЛАНИНА – КУРС ЗА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ
        От 24.06. до 28.06.2018 г. на територията на военно формирование 42130 – Боровец и в прилежащите гористи местности на Рила планина, се проведе тренировъчен „Курс по оцеляване на летателен състав на суша в летни и зимни условия“. В курса взеха участие военнослужещи от състава на ВВС и ВМС. В продължение на пет дни под ръководството на Командването на Военновъздушните сили, участниците получиха теоретични и практически знания от колеги-инструктури, за начините на оцеляване в различни критични ситуации.
        Неблагоприятните метеорологични условия, поройния дъжд и ниските температури, максимално приближиха условията до реалните.


        Поставените цели за усвояване на действия, техники и умения за оцеляване на суша след аварийно напускане на летателен апарат, са постигнати. Обучаемите отработиха действията по подготовка за евакуация, използване на средства за сигнализация, изграждане на заслони, оказване на долекарска помощ на пострадали и психологическа готовност за оцеляване.