18 юни 2018 г.

УСПЕШНА ПОЛЕВА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЯХБЗ и Е
ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ        Успешно завърши ежегодната полева подготовка със службите и разчетите за ядрена, химическа и биологическа защита и екология ( ЯХБЗ и Е) от Военновъздушните сили. Тя се проведе в периода от 04.06 до 15.06.2018 г. на учебен полигон (УП) „Ново село“ в сектора за осигуряване на полигонни подготовки и обучения на подразделенията за ЯХБЗ и Е.

        По време на подготовката се усъвършенстваха практическите навици и действия при възникване на ЯХБ обстановка на територията на Република България в резултат на ядрени, химически и биологични аварии, терористични актове с използване на ЯХБ агенти и използване на оръжия за масово унищожение.

        Интересното тази година е, че за първи път беше използвана иновативна установка за обеззаразяване на голяма бойна техника. Тя е конструирана и изградена от специалистите по ЯХБЗ и Е от секция ЯХБЗ и Е на в.ф. 32040 – Крумово.

        Завършващ етап в полевата подготовка по ЯХБЗ и Е беше провеждането тактико-специално занятие, в което взеха участие и военнослужещи от 68-ма бригада специални сили.