8 юни 2018 г.

ЗАВЪРШИ
ЛЕТАТЕЛНАТА ТРЕНИРОВКА „EUROPEAN SPARTAN – 18”
        Завърши летателната тренировка на самолети С-27J „European Spartan – 18” (ES 18), която беше мероприятие на Министерството на отбраната от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година. В нея участваха екипажи и самолети от Военновъздушните сили на България, Италия, Литва и Румъния, български военнослужещи от 68-а бригада Специални сили и от Военноморските сили, както и екипи от Военномедицинска академия – София.

        Целите на тренировката бяха постигане на по-висока оперативна съвместимост на българските Военновъздушни сили за участие в многонационални операции със страни-съюзници, повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав от ВВС за изпълнение на транспортни задачи, повишаване на теоретичната и практическата подготовка на инженерно-техническия състав за обслужване на самолет С-27J Spartan, усъвършенстване на процедурите във ВВС по всестранно логистично осигуряване и оказване на поддръжка като страна-домакин.

        Екипажите изпълняваха различни видове задачи, като полети по маршрут на малка и пределно малка височина, десантиране на парашутисти, тренировъчни заходи за десантиране на товари, тактически заходи за кацане, обмяна на опит по обслужване на самолет C-27J от наземния инженерно-технически състав.