8 юни 2018 г.

ЗАВЪРШИ КУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ
        От 28.05 до 08.06.2018 г. в Базата за командване, управление и наблюдение се проведе курс за подготовка на ръководител полети „Бойно управление” под ръководството на инструктори от американските ВВС. В него взеха участие 17 офицери от българските и румънските ВВС.

        В програмата на курса бяха включени основни правила и принципи за ефективно и безопасно изпълнение на различни типове мисии: тактически прехвати, отбранителни и настъпателни въздушни операции, дозареждане на гориво във въздуха, методика за подготовка на новоназначен състав и мениджмънт на информационните потоци при управление на летателната дейност.

        Всички участници в курса успешно положиха изпит и получиха сертификат. В допълнение бяха предоставени и електронни копия на актуални регламентиращи документи в областта на подготовката на РП-БУ на USAF.

        Подполковник Marius Mares-ROU AF благодари за гостоприемството и взаимодействието от българска страна, а капитан Benjamin Norman-USAF, изрази задоволство от готовността за организиране и участие в бъдещи специализирани курсове за подготовка на РП-БУ по стандартите на USAF и НАТО.

        Командирът на База КУН, полковник Ганецовски, благодари на участниците и инструкторите в курса, като изрази своята увереност в ефективността на подобни мероприятия за постигане и поддържане на пълна оперативна съвместимост в областта на командването и управлението при въздушните операции.