18 май 2018 г.

О П Е Р А Ц И Я
ПО ИЗВЛИЧАНЕ НА ОСТАНКИТЕ НА САМОЛЕТА,
НАМЕРЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МАРИЦА        В изпълнение на заповеди на министъра на отбраната и командира на ВВС, работна група с общ ръководител полковник Калин Ценов, командир на Базата за специална техника към ВВС, извършва уникална операция по извличането на откритите останки от българско военно въздухоплавателно средство, най-вероятно изтребител Bf 109G-6, открит в землището на село Марица. Забележителното в случая е, че откритият изтребител се явява най-голямата физическа следа за подвига на българските летци, дали живота си в защита на българското небе, по време на Втората световна война.
        Операцията се извършва съвместно от Военновъздушните сили и Сухопътните войски при непосредственото осигуряване на Военна полиция и Военномедицинска академия и координация от Съвместното командване на силите. Работата по обследване на района и извличане на намерените артефакти започна на 11.05.2018 г. и ще продължи до изпълнение на задачата. До момента са открити следните, заслужаващи особено внимание части от комплектацията на самолета: двигател Db 605, главина на винта, цев от 20 mm оръдие MG 151/20, приблизително 150 бр. авиационни патрони и звена към тях, различни агрегати и части от самолета, носещи автентични заводски номера.

        Изваждането на двигателя и винта представляваше истинско предизвикателство, поради откриването им на дълбочинна над 4 метра в силно заблатен терен. Ръководителят на групата, полковник Калин Ценов, лично ръководеше операцията по изтеглянето му на повърхността. Следва да се отбележи изключително важната роля на използваната съвременна специализирана техника предоставена от Сухопътните войски, както и професионалната работа на личния състав на екипите за сапьорно и инженерно осигуряване под прякото управление на капитан Стоян Мечкаров.
        След края на операцията всички събрани материали ще бъдат предадени на Националният военноисторически музей, където да се подготвят и изложат като експонати пред широката общественост.
        Намирането на останките на самолета предизвика бурен отзвук в средите на авиационната общественост. Обобщавайки информацията, открита и споделена от изследователите, се оформя следната работна версия за съдбата на самолета, представена от капитан Николай Кацаров:
        Изтребителят Bf 109G-6, открит в землището на село Марица, е доставен на Въздушните на Негово Величество Войски на 21 юни 1944 г. и получава номенклатурен номер 130/7057 (т.е. 130-ят доставен Bf 109 в Царство България). Самолетът вероятно е със заводски номер 760242, произведен в град Гьор, днешна Унгария. Едва три дни по-късно, на 24 юни 1944 г. същият самолет, пилотиран от подпоручик Тодор Розев (1920 – 1990 г.), е свален от изтребител P-38 Lightning от състава на 82-ра изтребителна група на ВВС на САЩ.
        Подпоручик Розев се спасява с парашут и 13 години по-късно описва случката в своите мемоари озаглавени „Спомени на летеца”. Двигателят, открит на мястото, където се разбива самолета, е DB 605A-1 със заводски номер 01102238. Видимата липса на износване по елементите на газоразпределителния механизъм на двигателя, както и по колектора на генератора, потвърждава, че самолетът е бил почти нов. След аварията, самолетът е бракуван с протокол от 25 август 1944 г., а със заповед № 437 от 26 декември 1944 г. на Командира на Въздушни войски, е снет от отчет.
        Последната документална следа за открития изтребител е Приемателен протокол от 1 април 1946 г., удостоверяващ предаването от общинската власт в село Марица на Дирекция „Храноизнос” – град Самоков на 54 kg алуминиеви отпадъци и 50 kg желязо. Идентификацията на самолета и двигателя бе извършена с неоценимата помощ на любители на авиационната история, което доказва важността на адекватното запазване и експониране на откритите реликви от авиационната история на България.
        На основа обследване на откритото въоръжение, майор Дилян Неделчев, старши инженер по авиационно въоръжение от военно формирование 28000-Граф Игнатиево, представя следните факти и изводи:
        До момента са открити запазени единствено авиационни патрони 13х64, от боекомплекта (600 бр.) на авиационните картечници MG 131. Изследваните авиационни патрони (АП) 13х64 са от два типа, осколочно запалителен трасиращ и бронебойно трасиращ, като със сигурност съотношението на лентоване е 2:1. Намерените стреляни гилзи от АП 20х82, говори за воденето на въздушен бой, в подкрепа на което е установения характерен нагар в намерената цев. Цевта е със запазени нарези, факт говорещ за малкия настрел на оръдието. Открити са две гилзи от авиационни патрони 20х82 от боекоплекта на авиационното оръдие Mg 151/20 с видими следи от взривяване вътре в корпуса на самолета носител във вследствие на възникнал пожар. Състава на откритите боеприпаси и въоръжение потвърждават версията за опознаване на военното въздухоплавателно средство като Bf 109 G-6.
        При обследване на авиациония двигател са установени две пробойни от куршуми, като интересен е ъгъла на попадане, говорещ за атака от противников самолет с превишение от дясно. Характерните входни отверстия показват попадане на куршуми с бронебойно и осколочно фугасно действие.
        След запознаване с устройството и състоянието на извлечените боеприпаси, може да се заключи за напълно реалната възможност за тяхното обезопасяване и привеждане в музейни експонати.
        Групата, работеща без прекъсване от 11.05.2018 г. средно по 12 часа на денонощие и отдаваща цялата си енергия за изпълнението на поставената задача е в състав:
        Ръководител: полковник Калин Ценов – в.ф. 54320-Божурище
        майор Дилян Неделчев – в.ф. 28000-Граф Игнатиево
        капитан Андон Петров – в.ф. 28000-Граф Игнатиево
        капитан Николай Кацаров – в.ф. 28000-Граф Игнатиево
        ст. серж. Йордан Даскалов – в.ф. 32040-Крумово
        ст. серж. Николай Нейденов – в.ф. 32040-Крумово
        капитан Стоян Мечкаров – в.ф. 44220-Пловдив
        ст. серж. Иван Коюнджиев – в.ф. 44220-Пловдив
        р-к Желязко Василев – в.ф. 44220-Пловдив
        р-к Рангел Сотиров – в.ф. 44220-Пловдив
        р-к Стойко Игралищев – в.ф. 44220-Пловдив
        р-к Никола Гогичев – в.ф. 44220-Пловдив
        серж. Ясен Чоканов – в.ф. 28880-Белене
        серж. Николай Стефанов – в.ф. 28880-Белене
        серж. Митко Петров – в.ф. 28880-Белене
        р-к Бисер Генов – в.ф. 28880-Белене
        ефрейтор Петър Христов Павлов – в.ф. 42130-Боровец
        редник Спас Николов Спасов – в.ф. 42130-Боровец
        Операцията се извършва при логистично осигуряване от в.ф. 42130-Боровец с командир майор Димитър Димитров.