29 март 2018 г.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА РАБОТНА СРЕЩА
        Днес в Командването на ВВС се проведе българо-американска работна среща. От българска страна участваха командирът на ВВС – ген.-майор Цанко Стойков и експерти от Командването. Американските представители бяха водени от заместник-директора на дирекция „Политика, стратегия, партньорство и способности“ в Европейското командване на въоръжените сили на САЩ – бригаден генерал Доун Дескинс.
        На срещата бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес в областта на модернизацията, военното обучение и инфраструктурните проекти.