22 Март 2018 г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
        В периода 12-16 март 2018 година, в съответствие със Споразумение за сътрудничество подписано на 22.09.1999 година между Министерството на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Република Македония във военно формирование 32040 – Крумово се проведе обучение за възстановяване на летателната подготовка на летателен състав от Въоръжените сили на Р. Македония на вертолет Ми-24В след продължително прекъсване на полетите.
        Теоретични занятия, комплексен тренаж и летателна подготовка, в съответствие с подписан между министерствата на отбраната на двете страни Протокол, преминаха двама пилоти и двама бордни инженери от Р. Македония.
        След завършване на дейностите на македонските военнослужещи бяха връчени сертификати, удостоверяващи обема на завършената подготовка.